Trågardiner.

Navn: Lise
Art.nr:  10398
Størrelse: 140cm
Farve:  Grå
Innhold: Polyester
Vaskeannvisning:
         
Navn: Lise
Art.nr:  10397
Størrelse: 140cm
Farve:  Beige
Innhold: Polyester
Vaskeannvisning:
        
Navn: Olga
Størrelse: 90cm 
Farve: F- Hvit -Ekry
Innhold: Polyester
Vaskeannvisning:
         
 


Navn: Martha
Art.nr:  10355 - 10338
Størrelse: 135cm
Farve: Hvit - Ekry 
Innhold: Polyester
Vaskeannvisning: