Navn: Domherre
Art.nr: 26581 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    

Juleputer

Navn: Gunda
Art.nr: 75013
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  Rød
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Wally
Art.nr: 93419 
Størrelse: 45 x 45 
Farve: Rød 
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Berkåk
Art.nr: 26553 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Alvdal
Art.nr: 26551 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Sokndal
Art.nr:  26478 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    

Navn: Svalbard
Art.nr: 67517 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    

Navn: Frost is
Art.nr: 26280 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Island
Art.nr: 67527 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: