Juleputer

Navn: Sokndal
Art.nr:  26478 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    

Navn: Svalbard
Art.nr: 67517 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    

Navn: Frost is
Art.nr: 26280 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: 
    
Navn: Island
Art.nr: 67527 
Størrelse: 45 x 45 
Farve:  
Innhold: Poly
Vaskeannvisning: