Møbelstoff 


Navn: Frippe
Størrelse: 140cm
Farve: 11 Farver
Innhold: Polyester
Kvalitet: 30.000 Martindale
       

Private hjem-Hard bruk
1.Sltasje over 25,000
2.Pilling 3-4 (5høy-1lav)
3.Lysektehet 5 (8høy 1lav)
4.Gniektehet tørr 4 (5høy 1lav)
5.Gniektehet våt 3 (5høy-1lav)
        ref.Møbelfakta.no